Team

Martin Åkesson

Marco Auletta

Antoine Bettant

Irini Buon

Rayane Da Silva

Paula Ginter

Patricia Hernandez

Stacey Hipsman

Nicklas Holgersson

Sabrina Hot

Charlie Marks

Roland Oakshett

Tony Pilch

Silvia Rodriguez

Mario Roitman

Charlotte Serer

Maria Sevilla

Riccardo Silva

Jefferson Slack

Cristina Zanetti