Team

Martin Åkesson

Marco Auletta

Irini Buon

Patricia Hernandez

Stacey Hipsman

Nicklas Holgersson

Sabrina Hot

Charlie Marks

Roland Oakshett

Tony Pilch

Silvia Rodriguez

Mario Roitman

Charlotte Serer

Riccardo Silva

Rayane Da Silva

Jefferson Slack

Cristina Zanetti