Team

Marco Auletta

Cécile Garbatini

Roland Oakshett

Silvia Rodriguez

Mario Roitman

Charlotte Serer

Elena Shkunova

Riccardo Silva

Simona Veziano

Cristina Zanetti